Ngày 22-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật này.

Đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Trà Vinh) đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật Viễn thông nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Điện toán đám mây cũng phải được quản lý để chính danh - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình

Góp ý vào một số nội dung cụ thể, ông Thạch Phước Bình quan tâm đến quy định về cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu dịch vụ điện toán đám mây tại điều 23 của dự thảo luật. Theo ông Bình, thực tế hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp nước ngoài cho nhu cầu xử lý thông tin và dữ liệu diễn ra ở bên ngoài Việt Nam.

Vị đại biểu lo ngại các doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng lớn nếu các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hoặc trung tâm dữ liệu nước ngoài không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho họ, khi không đáp ứng yêu cầu như các yêu cầu trong dự thảo luật như lập văn phòng đại diện hoặc có hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Vì vậy, đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng các quy định hạn chế đối với hai loại hình dịch vụ này cũng có thể khiến môi trường đầu tư tại nước ta kém hấp dẫn và kém cạnh tranh hơn. Thay vào đó, để tạo điều kiện phát triển lĩnh vực này, ông kiến nghị nên đưa ra các quy định theo hướng thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Đồng thời, tiếp cận theo hướng quản lý về mặt kỹ thuật, cho phép cung cấp dịch vụ nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thay cho việc yêu cầu về việc đặt văn phòng đại diện hay có thỏa thuận thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam.

Đại biểu đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu lại cách thể hiện trong dự thảo luật để phù hợp. Các quy định tại dự thảo luật hiện tại có thể dẫn đến cách hiểu rằng cơ quan nhà nước có quyền tự ý can thiệp vào thông tin của người sử dụng được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu hoặc điện toán đám mây thông qua áp đặt yêu cầu lên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (đoàn Bình Phước) cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo luật. Theo vị đại biểu, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet hay còn gọi là OTT, dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây cần cân nhắc về mức độ quản lý cho phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hạn chế việc tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, hạn chế ảnh hưởng đến lợi ích mà các dịch vụ thuộc lĩnh vực mới mang lại và phù hợp với cam kết quốc tế.

Đại biểu Lã Thanh Tân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghị cần tiếp tục rà soát mức độ áp dụng quản lý đến đâu đối với các loại hình dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây.

Theo ông Tân, việc quản lý cần thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng nhưng vẫn có các hành lang pháp lý để quản lý, bảo đảm các vấn đề an ninh quốc gia, an ninh mạng, an toàn thông tin, đồng thời bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Điện toán đám mây cũng phải được quản lý để chính danh - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

Giải trình, làm rõ vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ: Trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cũng phải được quản lý để chính danh, để giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh giữa các doanh nghiệp, để bảo đảm chất lượng với khách hàng, để nhà nước bảo đảm sự phát triển theo chiến lược, theo quy hoạch, tiêu chuẩn và quy chuẩn.

Theo Bộ trưởng, Luật Đầu tư đã xác định trung tâm dữ liệu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng đến nay chưa có quy định chuyên ngành về điều kiện kinh doanh trung tâm dữ liệu, đưa vào viễn thông để quản lý và cũng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển, vì hạ tầng viễn thông đã chuyển sang hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cung cấp dịch vụ thông qua mạng viễn thông giống như dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

Tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đề xuất Chính phủ chỉnh lý, quy định theo hướng quản lý mềm giống như nhiều quốc gia khác, để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của loại hình hạ tầng và dịch vụ này nhưng vẫn an toàn, an ninh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Trung tâm dữ liệu có tính hạ tầng, phát triển phải phù hợp với quy hoạch nên cần đăng ký. Điện toán đám mây là dịch vụ nên chỉ cần thông báo. Các thủ tục đăng ký, thông báo có thể làm trực tuyến dựa trên cam kết của doanh nghiệp mà không tiền kiểm” – Bộ trưởng nêu rõ.

Minh Chiến – Huy Thanh